Kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych.

Oferowane usługi pozwalają zarówno na kompleksowe dostosowanie organizacji Klienta do wymagań nałożonych obowiązującymi przepisami prawa jak i wsparcie (stałe lub doraźne) w wybranych obszarach stosowania RODO z każdorazowym uwzględnieniem specyfiki danego sektora, charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Klienta.

Informacje na temat kwalifikacji i zadań Inspektora Ochrony Danych znajdą Państwo tutaj