Nowe przepisy nakładają na administratorów szereg obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nie wskazując przy tym gotowych rozwiązań odnośnie dokumentacji, procedur czy technicznych środków zabezpieczenia danych. Należyte przygotowanie organizacji do RODO wymaga indywidualnego podejścia do kwestii ochrony prywatności i zbudowania własnego systemu ochrony danych dopasowanego do charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Prywatność powinna być wdrożona od podstaw (privacy by design) we wszystkie procesy biznesowe.

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo w jakim stopniu Państwa organizacja spełnia wymogi nałożone obowiązującymi przepisami. Audyt obejmuje inwentaryzację zasobów Administratora, w tym sprawdzenie pod kątem zgodności z RODO dokumentacji i środków zabezpieczeń danych oraz ocenę funkcjonujących w danym podmiocie procesów przetwarzania danych osobowych. Zakończony jest raportem opisującym zidentyfikowane nieprawidłowości oraz praktyczne zalecenia dotyczące dostosowania wybranych obszarów do wymagań RODO.

W ramach audytu sprawdzimy m.in.:

  • czy mają Państwo obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
  • na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych;
  • poprawność treści umów powierzenia przetwarzania pod kątem wytycznych RODO;
  • treść polityki bezpieczeństwa oraz procedury ochrony danych funkcjonujące w danym podmiocie;
  • czy obowiązek informacyjny jest spełniany w odpowiedni sposób;
  • czy treść zgód oraz klauzul informacyjnych jest dostosowana do przepisów;
  • czy stosowane techniczne środki ochrony danych zabezpieczają je w odpowiednim stopniu;
  • czy muszą Państwo prowadzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzania danych;
  • czy muszą Państwo przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA);
  • czy przetwarzanie danych na polecenie Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby efektywnie chronić dane osobowe w swojej firmie?

Zapoznaj się z pełną OFERTĄ