Jeden z głównych źródeł naruszeń ochrony danych osobowych stanowi czynnik ludzki – działania pracowników, w tym wynikające z niewłaściwych praktyk, zaniechań lub zwykłej niewiedzy. Właściwa edukacja osób biorących udział w procesach przetwarzania danych pozwoli zwiększyć świadomość w zakresie ochrony prywatności oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

Oferujemy szkolenia z RODO dedykowane pracownikom, administratorom ochrony danych oraz inspektorom ochrony danych. Program szkolenia obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień wprowadzonych unijnymi przepisami z ukierunkowaniem na specyfikę danej organizacji.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby efektywnie chronić dane osobowe w swojej firmie?

Zapoznaj się z pełną OFERTĄ