Przepisy unijnego rozporządzenia nie formułują gotowych rozwiązań odnośnie dokumentacji, procedur czy technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych. Ochrona prywatności powinna być wbudowana od postaw we wszystkie procesy biznesowe organizacji i indywidualnie dostosowana do funkcjonujących w niej procesów przetwarzania danych.

W ramach kompleksowego wdrożenia RODO oferujemy:

  • pomoc w efektywnej realizacji zaleceń poaudytowych (proponowanych rozwiązań);
  • opracowanie i wdrożenie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami, dedykowanej Klientowi i dostosowanej do procesów przetwarzania danych funkcjonujących w danej organizacji;
  • pomoc we wdrożeniu odpowiednich procedur oraz środków technicznych zabezpieczenia danych;

Co jeszcze możesz zrobić, żeby efektywnie chronić dane osobowe w swojej firmie?

Zapoznaj się z pełną OFERTĄ