W ramach wsparcia w prawidłowym stosowaniu przepisów RODO, Kancelaria oferuje pomoc w następującym zakresie:

  • sporządzenie opinii prawnych oraz doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych dla małych i średnich firm, podmiotów publicznych i osób fizycznych;
  • świadczenie w organizacji klienta stałej obsługi prawnej z zakresu ochrony danych osobowych;
  • obsługa wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • weryfikacja treści umów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym umów powierzenia przetwarzania danych;
  • merytoryczne wsparcie Inspektora Ochrony Danych w wykonywaniu bieżących zadań (stałe lub doraźne);
  • merytoryczne wsparcie Administratora w utrzymaniu zgodności przetwarzania danych
    z przepisami RODO;
  • pomoc w obsłudze incydentu bezpieczeństwa, przy kontroli organu nadzorczego, a także w innych, niecierpiących zwłoki sprawach.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby efektywnie chronić dane osobowe w swojej firmie?

Zapoznaj się z pełną OFERTĄ