Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Kancelaria informuje:

 • Administratorem danych osobowych jest Ochrona Danych Osobowych Kancelaria Prawna Ada Chiszczyńska, adres: ul. Rudzka 4a, 24-130 Końskowola.
  Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu: 696483363 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
  oraz prowadzenia dalszej korespondencji mailowej, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami strony
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku skorzystania z usług Kancelarii również w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub/oraz w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe pozyskiwane w ramach wymiany korespondencji mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe użytkowników portalu Facebook odwiedzających profil Kancelarii mogą być przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu oraz w celach analitycznych i statystycznych, w związku z realizacją zleconych Facebookowi kampanii reklamowych – wyłącznie w zakresie, w którym Kancelaria jako Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobie ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisu oprogramowania, hostingu lub zewnętrznej obsługi kadrowej, a także portal Facebook oraz powiązani dostawcy zewnętrzni w zakresie przygotowania, aktualizacji i zarządzania profilem Kancelarii na portalu Facebook oraz realizacji działań marketingowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanej korespondencji będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane pytanie/pytania a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w szczególności z tytułu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane na portalu Facebook przetwarzane będą na czas realizacji celów przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt. 2.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.